چرا مردان جواهرات نقره را ترجیح میدهند؟

چرا مردان جواهرات نقره را ترجیح می دهند؟  گذشته جواهرات نقره مردانه در اعماق تاریخ جا خوش کرده است. در ملل مختلف، مردان اقدام به بستن بازوبند، دستبند، گردنبند یا انگشتر با اغراض خاص می کردند .برخی معتقد بودند، این لوازم جانبی برای صاحبان خود شانس  و محافظت از چشم بد به ارمغان آورد.در دنیای …

چرا مردان جواهرات نقره را ترجیح میدهند؟ ادامه مطلب »